Modele pasmowe złącza p-n

71 Złącze P-N modelowanie złącza. MODELE liniowe r d I d m. cz Q d m T r r d C d m.cz. 2 C 2 50 złącze P-N charakterystyka prądowo napięciowa w kierunku zaporowym złącza o napięciu przebicia la 6V przebicie zenera złącza o napięciu przebicia Powyżej 7V przebicie lawinowe Może także nastąpić przebicie złącza które bezpowrotnie détruit jego !!!!!! de strukturę 70 Złącze P-N modelowanie złącza. MODELE nieliniowe 3 budowa i właściwości Elektryczne activité modèle Bohra: stałych-Introduction-postulat 1 se poruszają się po orbitach-postulat 2 se poruszają się po określonych, orbitach stałych, DLA każdej obowiązuje równanie bĩące krotnością stałej plancka h: MV2R NH gdzie: m Masa, v pradkość, r promień n-tej orbity-postulat 3 Orbita, DLA której Elektron ma mniejszą Energie nazywamy stacjonarną; zastrzyk energii dla elektronu zmiana orbity na dozwoloną (Atom wzbudzony)!!!, po Krótkim czasie Powrót na orbitę stacjonarną i wypromieniowanie energii E o częstotliwości v: E HV 7 budowa i właściwości Elektryczne activité stałych-Introduction modèle Energetyczny : a) Atomu: E P Energia w stanie podstawowym, e w Energia w stanie wzbudzonym, e OPAM Zabronione (Przerwa Energetyczna) b) ciała stałego 6 budowa i właściwości Elektryczne activité stałych-Introduction modèle pasmowy ciała stałego:-atomy (elektrony) znajdują się w okre stanach energetycznych-dozwolone stany (poziomy) Energetyczne oddzielone są strefami zabronionymi (przerwami energetycznymi)-Atom (Elektron) Może zmienić swoją Energie tylko skokowo-wiąże się à z pobraniem/oddaniem przez Atom energii określonej przerwą energetyczną Rodzaje złącz p-n a) Złącza LH-złącza półprzewodników o tym samym przewodnictwie, lecz różnej koncentracji domieszek, NP. złącze PP +, NN +. b) złącze MS-złącze metalu z półprzewodnikiem (Metal-Semiconductor) c) heterozłącza-złącza dwóch diffĂŠrents półprzewodników NP. Germanu i krzemu Przedstaw modèle pasmowy złącza p-n bez polaryzacji zewnętrznej. Przedstaw modèle pasmowy złącza p-n dla polaryzacji przewodzenia.

Przedstaw modèle pasmowy złącza p-n dla polaryzacji zaporowej. -prądy dyfuzji,-prądy unoszenia, Kółeczkami ze znakiem oznaczono swobodne ładunku nośniki, kwadracikami ładunki zjonizowanych donorów i akceptorów.

About 840 Wine Bar & Cocktail Lounge

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.